بنیاد آکادمیک دکتر یلدا


بنیاد آکادمیک جهانی استاد پروفسور علیرضا یلدا در دومین کنگرۀ بین المللی پزشکی تازه ترین دستاوردهای پژوهش در دانش پژشکی
برای : استاد برجسته
مکان : تهران، موزۀ ملی تاریخ علوم پزشکی
مقام اعطاء کننده : رياست محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران
سال : 1390

Click for larg Pic

جشنواره پژوهش دانشگاه


دهمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران
برای : طرح كاربردی نمونه
مکان : تهران، تالار علامه امينی دانشگاه تهران
مقام اعطاء کننده : رياست محترم دانشگاه تهران
سال : 1388

Click for larg Pic

انتخاب پژوهش فرهنگی سال


يازدهمين دوره انتخاب پژوهش فرهنگي سال
برای : پژوهش برگزيده
مکان : تهران، سالن همايش‌هاي فرهنگي، هنري آسمان (فرهنگستان هنر)
مقام اعطاء کننده : وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي
سال : 1385

Click for larg Pic

انتخاب‌ و معرفی‌ پژوهش‌ فرهنگی


چهارمين‌ دوره انتخاب‌ و معرفی‌ پژوهش‌ فرهنگی
برای : بهترين‌ پژوهش‌
مکان : تهران، موزۀ ملی تاریخ علوم پزشکی
مقام اعطاء کننده : وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي
سال : 1378

Click for larg Pic

جشنواره تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوری


يازدهمين جشنواره تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوري کشور
برای : پژوهشگر نمونه
مکان : تهران، تالار علامه امينی دانشگاه تهران
مقام اعطاء کننده : رياست محترم دانشگاه تهران
سال : 1389

Click for larg Pic
  • شرح حال
  • مقالات
  • طرح درسها
  • طرحها و تحقیقات
  • تالیفات
  • تقدیرنامه ها
  • -->