کتابهای تالیف شده
 1. خدایاری­ فرد، محمد (1395). مسائل‌ نوجوانان‌ و جوانان‌. چاپ دوازدهم. تهران: انتشارات‌ انجمن‌ اولياء و مربيان.
 2. خدایاری­ فرد، محمد و عابدینی، یاسمین (1394). نظريه­ ها و اصول خانواده­ درماني و كاربرد آن در درمان اختلالات كودكان و نوجوانان. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 3. خدایاری­ فرد، محمد و پرند، اکرم (1394). ارزيابي و آزمونگري روان­شناختي. چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 4. خدایاری­ فرد، محمد و عابدینی، یاسمین (1393). مشکلات سلامتي نوجوانان و جوانان. چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 5. خدایاری­ فرد، محمد؛ فقیهی، علی­نقی؛ غباری بناب، باقر؛ شکوهی یکتا، محسن و رحیمی­نژاد، عباس (1391). مباني نظري و روش­ شناسي مقياس­هاي دينداري. تهران: انتشارات آوای نور.
 6. خدایاری­ فرد، محمد و سهرابی، فرامرز (1390). روانشناسي باليني کودک و نوجوان. تهران: انتشارات آوای نور.
 7. خدایاری­ فرد، محمد و پرند، اکرم (1390). استرس‌ و روش‌هاي‌ مقابله‌ با آن‌. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 8. خدایاری­ فرد، محمد (1387). مشاوره: مباني روان­شناختي. چاپ دوم. تهران: انتشارات یسطرون.
 9. خدایاری­ فرد، محمد (1385). روانشناسي مرضي كودك و نوجوان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 10. خدایاری­ فرد، محمد و شکوهی یکتا، محسن (1385). تشخيص و درمان اختلالات روان­شناختي كودك و نوجوان. تهران: انتشارات یسطرون.
 11. خدایاری­ فرد، محمد (1381). مسائل دوران كودكي و نوجواني. تهران: انتشارات یسطرون.
 12. مبارزه با افسردگی (جزوه آموزشی)
کتابهای ترجمه شده
 1. فلکسمن، پائول؛ بلک لدج، جی تی و باند، فرانک (1395). درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد: ویژگی­های متمایزکننده از درمان شناختی رفتاری، ترجمه محمد خدایاری­ فرد و ناهید حسینی­ نژاد. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 2. بایلینگ، پیتر جی؛ مک کب، رندی ای و آنتونی، مارتین ام (1394). گروه‌درمانگري شناختی-رفتاري، ترجمۀ محمد خدایاری­ فرد و یاسمین عابدینی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 3. زارب، ژانت (1393). ارزيابي‌ و شناخت‌ـرفتاردرماني‌ نوجوانان، ترجمۀ محمد خدایاری­ف رد و یاسمین عابدینی. تهران: انتشارات رشد.
 4. کایون، برونو ای (1393). شناخت رفتار درمانگري يکپارچه‌شده با ذهن­ آگاهي: اصول و روش اجرا، ترجمۀ محمد خدایاری­ فرد، کوروش محمدی حاصل و مریم دیده­دار. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 5. بارکر، فیلیپ (1391). مصاحبه‌هاي‌ باليني‌ با كودكان‌ و نوجوانان‌، چاپ سوم. ترجمۀ محمد خدایاری فرد و کامران علوی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 6. کیو، سوزان (1386). طبقه‏ بندي و تشخيص اختلالات روان­شناختي، ترجمۀ محمد خدایاری فرد و غلامرضا جعفری کندوان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 7. اسکات، مایکل؛ استرادلینگ، استفان و درایدن، ویندی (1386). مشاوره شناختی-رفتاري، ترجمۀ محمد خدایاری فرد. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 8. گیلبرت، سارا (1386). روان‌­درماني‌ چيست‌؟ ويژه‌ دوره‌ نوجواني‌ و جواني، چاپ چهارم؛ترجمۀ محمد خدایاری فرد و حسین لطافت. تهران: انتشارات‌ انجمن‌ اولياء و مربيان.