عضو هیات امنای (برد) شورای جهانی روان درمانی

مدرک دکتری روانشناسی دانشگاه ولونگونگ

دانشنامه تخصصی تن روان درمانگری (استرالیا)

دانشنامه تخصصی درمان گری کودکان با مشکلات رفتاری (انجمن روانشناسان استرالیا)

دانشنامه تخصصی تحلیل رفتار متقابل

عضو انجمن بین المللی روانشناسی بالینی ISCP

گواهی سازمان نظام روانشناسی

عضو انجمن روانشناسی آمریکا (APA)

پژوهش برگزیده

بهترین پژوهش

تقدیر از بهترین مقاله

فوق تخصص روان درمانگری

لوح یادبود

تقدیر از طرح کاربردی دانشگاه

جایزه بین المللی دکتر یلدا

لوح یادبود

Disaster Trauma Training Certification

دانشنامه تخصصی روان درمانگری از انجمن اروپائی مشاوره و روان درمانی

طرح کاربردی برجسته

پژوهشگر برجسته سال 93

دیپلم افتخاری در کنگره سلامت روان در سال2016 به مناسبت سهم برجسته جناب آقای دکتر خدایاری فرد در ارتقا سلامت روان